Saturday, December 20, 2014

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား ေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္း

       

 မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္း

ဆရာေတာ္ကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ၊ဇန္နဝါရီလ၊ ၅ ရက္ေန႔က
 ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းမုိင္ခရုိင္၊ က်ိန္းဆဲၿမိဳ႕နယ္ေန သွ်မ္းမိဘမ်ားက ဖြားျမင္ေတာ္ မူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ၁၀ ႏွစ္သား ကတည္းက သဃၤန္းဝတ္ ရွင္ျပဳခဲ့ျပီး ဝါေတာ္ ၂ ဝါရလာ တဲ႔အခါ ထုိင္း၊ သွ်မ္း၊ လာအိုနယ္စပ္ ျဖစ္တဲ႔ ေရႊႀတိဂံေဒသ မုိင္းဖုန္းေဒသမွာ သာသနာျပဳရာမွ မုိင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ဟူ၍ လူသိမ်ားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Monday, December 8, 2014

***** အရိယာတုိ႕၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနနည္းမ်ား *******

Photo: မေရရာတဲ႔သံသရာ ေသခ်ာတဲ႔သာသနာ
****************************
 အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ပ်က္ေန
ျခင္းကိုသံသရာဟုဆိုသည္။လူ နတ္ ျဗဟၼာ ငရဲ
တိရစၧာန္ ဘဝေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္လွည့္လည္ကူး
သန္းျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ ျမင္သာထင္သာ သံ
သရာျဖစ္သည္။စိတ္ကေလးေတြတစ္စိတ္ၿပီးတစ္
စိတ္ ကလာပ္စည္းေလးေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္
လာပ်က္သြားေနျခင္းသည္ မျမင္ၾက မထင္ၾကတဲ႔
သံသရာျဖစ္သည္။ျမင္သာထင္သာ ဘဝသံသရာ
ႀကီးကိုသာျမင္ၾကၿပီး မျမင္သာမထင္သာ ရုပ္နာမ္
သံသရာႀကီးကို မျမင္ၾကလို႔လည္း သံသရာႀကီး
ထဲ ဝဲလည္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ပညတ္သံသရာ
ကိုသာျမင္ၾက၍ ပရမတ္သံသရာကိုမျမင္နိုင္ျခင္း
မွာ ေသခ်ာတဲ႔သာသနာႀကီးအတြင္း၌ မေသခ်ာတဲ႔
ေနနည္းျဖစ္ေလသည္။

  မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ သစၥာဥာဏ္မ
ေပါက္ေသးသမ်ွ သံသရာပင္လယ္ႀကီးထဲ ငရဲ
တိရစၧာန္ ၿပိတၱာဘဝမ်ိဳးနဲ႔ ျမဳ ပ္ေမ်ာေမ်ာရမယ္။
လူ နတ္ ျဗဟၼာ ဘဝမ်ိဳးနဲ႔ ေပၚေမ်ာ ေမ်ာရမယ္ဟု
သံသရာအေရးကိုေတြးၿပီး မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ဘူးသည္။
သံသရာႀကီးရဲ႕အစကို အေကာင္အထည္အစ
အေနနဲ႔ အထည္စကိုဆြဲထုတ္ျပဖို႔က  မတတ္
ေကာင္းဘူး။ဓမၼကိုဆြဲထုတ္ျပပါဆိုရင္ေတာ့ သံသ
ရာဘယ္ကစ မသိတာကစဟု သံသရာ့အျမစ္
ႀကီးျဖစ္တဲ႔ အဝိဇၨာ ကိုထုတ္ျပေလသည္။

  ျမဳပ္ေမ်ာေမ်ာတဲ႔သံသရာကို အယူမွားျခင္းဒိ႒ိက
ျဖစ္ေစ၍ ေပၚေမ်ာေမ်ာတဲ႔သံသရာကိုေတာ့ လိုခ်င္
တပ္မက္မႈ တဏွာက ျဖစ္ေစေလသည္။သံသရာ
ႀကီးထဲ အားခဲၿပီးသြားေနသူလည္းရွိသည္။သံသ
ရာကထြက္ေျမာက္ေအာင္အားထုတ္၍ ေအးၿငိမ္း
မႈ သုခကို အရယူသြားသူလည္းရွိသည္။ဒိ႒ိတန္း
လန္း မာနတန္းလန္း တဏွာတန္းလန္းျဖင့္ တန္း
လန္းသမားေတြကပုထုဇဥ္ေတြမို႔ သံသရာႀကီးထဲ
ယက္ကန္ယက္ကန္သြားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ဒိ႒ိ မာန တဏွာကို တစ္စမခ်န္ ခြာလွန္ဖယ္ခ်နိုင္
ခဲ႔သူ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ သံသရာႀကီးထဲ
ကထြက္ေျမာက္၍ အမတဘုံမွာစံၾကေလကုန္၏။

  သံသရာႀကီးထဲမွာယက္ကန္ယက္ကန္ကူးခတ္
ေနၾကတဲ႔ပုထုဇဥ္မ်ားအဖို႔ ဦးတည္ရည္မွန္းရာ
ကမ္းေပ်ာက္ေနတတ္ၾကေလသည္။ေရရာေသခ်ာ
တဲ႔ကမ္းကိုမျမင္နိုင္ပဲ ရမ္းကူး မွန္းကူးျဖင့္ ေမ႔မူး
ေတြေဝေနၾကသျဖင့္ ပရမ္းပတာနိုင္လွေပသည္။
ငါဒီဘဝကေသရင္ နတ္ျပည္ကူးမယ္ ျဗဟၼာျပည္
ကူးမယ္ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေပ။သစ္ပင္ေပၚ
ကသစ္ရြက္ကေလးေတြေႂကြက် ၍ က် ခ်င္ရာ
က်သလို ေရာက္ခ်င္ရာဘဝကိုေရာက္ရတဲ႔ ပရမ္း
ပတာေဘးဟုဆိုေသာ ဝိနိပါတေဘးႀကီးအၿမဲသင့္
တတ္ေလသည္။ေရာက္ခ်င္ရာေရာက္၍ပရမ္းပ
တာဆန္လွတဲ႔ဘဝကိုရၿပီးေနာက္လည္း ကိုး
ကြယ္မႈမွား ဆရာအတင္မွားျခင္းေဘးဟုဆိုေသာ
နာနာသတၳဥေလႅာကနေဘးႀကီးသင့္နိုင္ျပန္၏။
မိမိတို႔တင္မိရာ ဆရာသမားတို႔၏ လြဲမွားေသာ
အဆုံးအမမ်ားကို မွားသည္မွန္သည္ အေကာင္း
အဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုေဝဖန္ဆင္ျခင္နိုင္တဲ႔
ဝိဇၨာဥာဏ္ကလည္းမရွိေတာ့ ေျပာတိုင္းယုံ ထင္
တိုင္းလုပ္မိကာ ဒုစရိုက္တရားေတြကိုက်ဴ းလြန္မိ
ေသာ ဒုစရိတေဘးႀကီးကလည္းသင့္ခံရျပန္ေလ
သည္။အဆုံးအမအမွန္ကိုမရသည့္အတြက္ မိမိ
တို႔သည္ အမွားအမွန္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ခြဲျခား
နိုင္မႈမရွိသျဖင့္ အကုသိုလ္ကိုပင္ ကုသိုလ္ထင္
ကာ မိမိတို႔ျပဳ လုပ္မိေသာ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္
ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံမ်ားသည္ အပါယ္ငရဲ
ကိုဆြဲခ် ခံရျခင္း အပါယေဘးႀကီးကလည္းသင့္
ျပန္ေလသည္။ထိုေလးပါးထက္ဆိုးေသာ ဓမၼကို
ဖ်က္ဆီး၍ အဓမၼေတြလႊမ္းမိုးလာေအာင္ဖန္တီး
မိတတ္ျခင္းမွာ ပုထုဇဥ္တစ္သိုက္တြင္ အဆိုးဆုံး
အမိုက္တရားျဖစ္ေခ်၏။

   သစ္ပင္ေပၚက သစ္ရြက္ေတြေျခာက္ေသြ႔
ေႂကြက်ေနသလို ပုထုဇဥ္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြကလည္း
ဘဝအစဥ္မျပတ္ ကူးေနၾကရာ၌ တိက်ေသခ်ာ
ေရရာတဲ႔အျဖစ္ကနည္း၍ သံသရာႀကီးထဲေရာက္
ရာေပါက္ရာကူးေနရဖို႔သာရွိေလသည္။ျမင့္ျမတ္
ရာဘဝကိုေရာက္ခ်င္ေသာ္လည္း နိမ့္က်တဲ႔ဘဝ
ေတြကိုေရာက္ရတတ္၏။ျမင့္ျမတ္တဲ႔ဘဝေတြကို
လည္းေရာက္တတ္၏။အေသအခ်ာဆုတ္ကိုင္
ထားရာ မရွိသျဖင့္ မေသမခ်ာ ဘဝေတြနဲ႔ 
ေယာက္ယက္ခတ္ေနရျခင္းမွာ ပုထုဇဥ္တို႔အေလ့
သာျဖစ္သည္။

  ပုထုဇဥ္တို႔မွာ ဝိနိပါတေဘး နာနာသတၳဥေလႅာ
ကနေဘး ဒုစရိတေဘး အပါယေဘးဟု ေဘးႀကီး
ေလးပါးအၿမဲသင့္ေနသျဖင့္ ျဖစ္ေလရာ ေရာက္
ေလရာဘဝတို႔၌ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနနိုင္သည္မ
ဟုတ္ေခ် ။ဒိ႒ိဦးစီးၿပီး ကုသိုလ္လုပ္ေသာ္လည္း
အပါယ္လမ္းကဟင္းလင္းပြင့္လ်ွက္သာရွိ၏။မာန
ဦးစီးၿပီး ကံေတြလုပ္ေနသမ်ွ ယုတ္နိမ့္တဲ႔ဘဝေတြ
ကဟင္းလင္းပြင့္လ်ွက္ရွိ၏။တဏွာဦးစီးၿပီးကံေတြ
ျပဳ ေနသမ်ွ သံသရာသက္တမ္း ရွည္လ်ွက္ ဝဋ္
ဆင္းရဲသက္ ရွည္ေနလ်ွက္ပင္ျဖစ္သည္။ျဗဟၼာ့
ျပည္တဝင္းဝင္း ဝက္စားက်င္းတရႈံ႕ရံႈ႕ဆိုေသာ
စကားသည္ ပုထုဇဥ္ဘဝ၏မေရရာ မေသခ်ာလွ
ေသာသံသရာကို ေဖာ္ၫႊန္းေနေသာစကားေလး
ပင္ျဖစ္၏။

  ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဦးစီးၿပီးလုပ္ေန
ေသာကံေတြကို ဝဋၬနိႆ   ိတကံ ဟုေခၚ၍ သံသ
ရာထဲကထြက္ေျမာက္ဖို႔မရွိေပ။ပုထုဇဥ္အမိုက္
ေတြမ႔ို နာနာသတၳဥေလႅာကနေဘးသင့္၍ ဆရာ
မွားကို ခ် ဥ္းကပ္မိေနသမ်ွ ဝဋ္ဆင္းရဲသံသရာက
လြတ္ေျမာက္နိုင္ေသာဝိဝဋၬနိႆ   ိတကံေတြကိုျပဳ
လုပ္တတ္မည္မဟုတ္ပါေခ် ။မေသခ်ာတဲ႔ဆရာ
ကိုေပါင္းသင္းမိေနသမ်ွ မေရရာတဲ႔သံသရာမွာ
ေခါင္းစိုက္ဆင္းေနရဦးမည္ျဖစ္ေလသည္။
တကယ္ေတာ့ ဒိ႒ိဦးစီးေသာကံ မာနဦးစီးေသာ
ကံေတြကိုလုပ္ေသာ္ျငားလည္း တဏွာကလည္း
ကပ္ၿငိလ်ွက္ပါေနသည္သာျဖစ္၏။ထိုသုံးခု၌ ဒိ႒ိ
ေခါင္းေဆာင္ခိုက္ တဏွာ မာနကေနာက္လိုက္
လုပ္၏။မာနကေခါင္းေဆာင္ခိုက္ ဒိ႒ိ တဏွာက
ေနာင္လိုက္လုပ္၏။တဏွာေခါင္းေဆာင္ခိုက္ ဒိ႒ိ
မာနကေနာက္လိုက္လုပ္၏။တစုတစည္းတည္း
သာျဖစ္ေလသည္။မိမိတို႔အတြက္ ရန္သူမ်ားသာ
ျဖစ္၍ မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္ေပါင္းသင့္သည္
မဟုတ္ေခ်။

  ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမျဖင့္ ဣေႁႏၵတို႔ကိုဆုံးမၿပီး
သူ စိတ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမၿပီးသူ အရိယာ
တို႔၌ ေသာတာပန္အရိယာသည္ပင္ ဂတိၿမဲၿပီးသူ
ျဖစ္ေလသည္။မိမိတို႔ရလိုေသာဘဝကိုယူနိုင္စြမ္း
ေခ်၏။ဓမၼိကဥပသကာႀကီးသည္ ေသာတာပန္
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္၍ ကြယ္လြန္ခါနီး နတ္ျပည္ေျခာက္
ထပ္မွ နတ္ရထား ၆စင္းက အသီးသီးလာေခၚ
ရာ မိမိလိုက္လိုေသာသုတိသာနတ္ရထားျဖင့္
ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသြားေပသည္။ဘဝကိုထိုကဲ႔သို႔
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသလို သံသရာသက္တမ္းကလည္း
အလြန္ဆုံးခုနစ္ဘဝသာ က်န္ေတာ့၏။အရိယာ
စာရင္းဝင္သူမ်ားျဖစ္၍ ျဖစ္ရာေရာက္ရာဘဝတို႔
၌ ဆရာမွားကိုခ် ဥ္းကပ္မိျခင္း အယူမွားကိုယူမိ
ျခင္း ေဘးဆိုးေတြမွပါ အၿပီးတိုင္လြတ္ေလသည္။
နိမ့္က်ယုတ္ည့ံေသာဘဝေတြမွလည္းအၿမဲလြတ္
ကင္း၍ ျမင့္ရာျမတ္ရာဘဝတို႔၌သာက်င္လည္ရ
ေပမည္။ေဘးဆိုးေလးပါးကင္း၍ အျမတ္ဆုံးခ်မ္း
သာကိုခံစားရျခင္းမွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေသခ်ာလွေသာ
သာသနာ့ေက်းဇူးတရားပင္ျဖစ္ေပသည္။

  အေတာင္ပံပါေသာငွက္တို႔သည္ မိမိတို႔ပ်ံသန္း
ကူးသြားလိုရာသို႔ အလြယ္တကူကူးသန္းသြားလာ
နိုင္သလို အရိယတို႔၏က်န္ရွိေသာသံသရာသက္
တမ္း၌ ေကာင္းရာဘဝကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ၿပီး အဆုံး
တစ္ေန႔ နိဗၺာန္တိုက္ေအာင္ကူးသြားနိုင္ေလ
သည္။ထိုသည္ပင္ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈ
ေဆာင္ ျဖဴ ေအာင္စိတ္ကိုထားဟူေသာျမတ္ဗုဒၶ၏
အဆုံးအမေက်းဇူးလည္းျဖစ္ေပသည္။ေသခ်ာတဲ႔
အဆံုးအမမ်ားကို ေဝဝါးေနစရာမလိုပဲ အခုက်င့္
လ်ွင္ အခုခ်မ္းသာရမည္သာျဖစ္၏။

   ေသခ်ာလွတဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမအတိုင္း
သာ လိုက္နာမည္ဆိုပါက ဒါနကိုလည္း တဏွာ
မာန ဒိ႒ိမပါေအာင္လုပ္တတ္၏။သီလကိုလည္း
တဏွာ မာန ဒိ႒ိမပါေအာင္ေစာင့္သုံးနိုင္၏။ဘာဝ
နာလုပ္ငန္း၌လည္း တဏွာ မာန ဒိ႒ိမပါေအာင္
လုပ္တတ္၏။ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမတို႔ကို လူမႈေရး
စီးပြားေရး နိုင္ငံေရး ပညာေရးတို႔၌ပါ အသုံးခ်က်င့္
သုံးနိုင္ပါက တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာအေျခ
အေနသို႔ေရာက္နိုင္မည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္
လာနိုင္၏။အခုအခါ၌ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ဘာသာေရးအျမင္ကသက္သက္ လူမႈေရး စီးပြား
ေရး နိုင္ငံေရး ပညာေရးက သက္သက္ဟုယူဆ
ေနၾကေလသည္။အဘယ္မွာဟုတ္နိုင္မည္နည္း။
ဘာသာေရးအျမင္မပါေသာ လူမႈေရး စီးပြားေရး
နိုင္ငံေရး ပညာေရးသည္ အတုအေယာင္ျဖစ္
တတ္ေပသည္။ေသခ်ာေသာသာသနာကိုပယ္၍
မေသခ်ာေသာမိမိတို႔အေတြးအေခၚေလးမ်ားျဖင့္
သာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက မ်က္
ေမွာက္ သံသရာဆင္းရဲဖို႔သာရွိေလသည္။

  ကိေလသာအလုံးစုံကင္းၿပီးေသာ သဗၺၫုတ
ဥာဏ္ေတာ္ႀကီးကိုရေတာ္မူၿပီးေသာျမတ္ဗုဒၶ၏
အဆုံးအမေလာက္ေသခ်ာေသာအဆုံးအမမ်ိဳး တ
ျခားမွာမရွိနိုင္ေပ။မိမိတို႔အေတြး မိမိတို႔အေျပာအ
ဆို မိမိတို႔အလုပ္မွန္သမ်ွသည္ ကိေလသာေတြ
ၾကားကေနလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္၍ အလုံးစုံမွန္ဖို႔
မလြယ္ကူပါေပ။ဒိ႒ိျဖင့္လည္းဆုံးျဖတ္နိုင္၏။မာန
ျဖင့္လည္းဆံုးျဖတ္နိုင္၏။တဏွာျဖင့္လည္းဆုံး
ျဖတ္နိုင္၏။အတိမ္းအေစာင္းရွိေနသမ်ွ အလုံးစုံ
အမွန္မျဖစ္နိုင္ေသးေပ။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မဟာဂႏၶာ
ရံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက သဗၺၫုတဥာဏ္ေတာ္
ႀကီးကိုမွမရေသးရင္ လူအခ် ည္းပါပဲဟုဆုံးမခဲ႔ဘူး
ေလသည္။

   သိရန္မွန္က မက်န္ရေအာင္ လုံးဝစုံလင္္
အကုန္ျမင္ သဗၺဥ္ဥာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။
   သိသည့္တရား မ်ားအျပား၌ ေဟာထားစဖြယ္
နည္းသြယ္သြယ္ကို လုံးဝစုံလင္ အကုန္ျမင္ 
သဗၺဥ္ဥာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။
    ကြ်တ္ထိုက္ၾကေပ မ်ားေဝေန၏ ဣေႁႏၵစရိုက္
သူ႔အႀကိဳက္ကို ႏိႈက္ခြ်တ္စုံလင္ အကုန္ျမင္ သဗၺဥ္
ဥာဏ္ေတာ္အစြမ္းတည္း။
ထိုသို႔ေသာအစြမ္းသုံးပါးျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ
ေဒသနာတို႔ကိုေထာက္ဆ၍ ေသခ်ာေသာသာသ
နာဟုဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။မေရရာတဲ႔သံသရာ
ႀကီးထဲမွာ အကန္းလမ္းေလ်ွာက္လုပ္ေနမယ့္အ
စား ေသခ်ာတဲ႔သာသနာ ၌ အဆုံးအမကိုခံယူရင္း
ဥာဏ္ဝိဇၨာ အလင္းရေအာင္လုပ္သင့္သည္ဟုဆို
ခ်င္ပါသည္။ဒါမွလည္း ေသခ်ာတဲ႔သံသရာလမ္း
ေၾကာင္းကိုေလ်ွာက္ နိုင္မည္ျဖစ္၏။

   အတၱအျမင္ေတြပါးသထက္ပါး၍ အနတၱအျမင္
ေတြထင္လင္းလာေစတာသည္ ျမတ္ဗုဒၶသာသ
နာသာလ်ွင္ရွိ၏။ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမသည္ 
ေဒါသမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲရာအရပ္တို႔၌ ေမတၱာ
မိုးေအးရြာသြန္းေပးဖို႔သြန္သင္၏။ေလာဘရမၼက္
ဗြက္ထေနသူတို႔အား စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံတတ္ဖို႔
သြန္သင္၏။စိတ္ဓာတ္ညစ္မဲေနသူတို႔အား ျဖဴ စင္
တဲ႔စိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္လာေစ၏။ထို႔ထက္
လြန္၍ သံသရာ့အၿငိမ္းဓာတ္ႀကီးကိုရရွိနိုင္ဖို႔သြန္
သင္နိုင္ေပသည္။ဤမ်ွအတိအက်ဆိုနိုင္ျခင္းမွာ
ေရွးအတီေတကလည္းသူေတာ္ေကာင္းေတြရွိခဲ႔
၏။အခုလည္းသူေတာ္ေကာင္းေတြရွိေန၏။သူ
ေတာ္ေကာင္းတို႔သြားရာလမ္းေၾကာင္းသည္
လည္းရွင္းရွင္းႀကီးရွိေနေသး၏။

   မေရရာတဲ႔ သံသရာခရီးၾကမ္းႀကီးမွာ ေသခ်ာ
တဲ႔သာသနာကို အားျပဳ သင့္ပုံကို အထက္တြင္ဆို
ခဲ႔ေသာေဘးႀကီးေလးပါးျဖင့္သတိမူနိုင္ေပသည္။
သံသရာ၏ေထာက္ရာတည္ရာသည္ ျမတ္ဗုဒၶဟူ
ေသာဆရာေကာင္း၏ အဆံုးအမသာျဖစ္သည္။
သံသရာမွထြက္ေျမာက္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ
လမ္းမွာ ဝိပႆ   နာလမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္၏။သတိ
ပ႒ာန္လမ္းေၾကာင္း မဂၢင္လမ္းေၾကာင္းလည္းျဖစ္
သည္။ဝိပႆ   နာလုပ္ငန္းကို မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖင့္သာ
တည့္ေပးနိုင္ပါက အဝိဇၨာပစၥယာ ဇာတိသံသရာ
ဟူေသာပဋိစၥသမုပၸါဒ္သံသရာကိုလည္းေကာင္း
နာမ္တရား ရုပ္တရားတို႔၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈ ပရမတ္
သံသရာကိုလည္းေကာင္း လူနတ္ ျဗဟၼာ အပါယ္
ငရဲ သံသရာဟူေသာ ပညတ္သံသရာႀကီးကို
လည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္ခ်မ္းသာ ေအးၿငိမ္းနိုင္
ေပလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ မေရမရာသံသရာဆင္း
ရဲျခင္းကေနလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေသခ်ာေသာျမတ္ဗုဒၶ
သာသနာတြင္ နည္းေကာင္းလမ္းမွန္မ်ားကို
အျပည့္အစုံသြန္သင္ထားပါေၾကာင္း သူေတာ္
ေကာင္းအေပါင္းတို႔ကို သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္
ရပါေပသည္။


အရိယာတုိ႕၏ ျမင့္ျမတ္ေသာေနနည္းမ်ား
***************************

အရိယာ ဆုိတာ ကုိယ္အားျဖင့္၎
ႏႈတ္အားျဖင့္၎ ထုိမွတဆင့္စိတ္အားျဖင့္၎
ေစာင့္စည္းမႈရွိခဲ႕ျပီးသူ။ အရင္းမူလ အႏုသယႏွင့္
တပ္မက္မႈ တဏွာကုိ ႏႈတ္ပယ္လ်ွက္
ကိေလသာမီးခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးသူ။

****** ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ မအိုခင္တည့္ *******

Photo: ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ မအိုခင္တည့္
**********************
 အာေရာဂ် ပရမာလာဘာ က်န္းမာျခင္းသည္
လာဘ္တစ္ပါးဆိုၿပီး က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာ
သာျဖင့္ အသက္ရွည္ရွည္ေနခ်င္ၾကတာ လူတိုင္း
လူတိုင္း၏ဆႏၵျဖစ္ေလသည္။အသက္ရွည္ရွည္
ေနလိုၾကေသာ္လည္း ကုသိုလ္သက္ရွည္ေအာင္
ေနမွာလား အကုသိုလ္သက္ျဖင့္ ရွည္ေအာင္ေန
မွာလား ကြဲျပားစြာေတြးထားသူကေတာ့နည္းမည္
ထင္သည္။သီလမရွိပဲ အမ်ားအက်ိဳးမေဆာင္နိုင္ပဲ
အက်င့္ျမတ္ကိုမက်င့္သုံးနိုင္ပဲ အသက္တစ္ရာေန
ရျခင္းထက္ သီလကိုေစာင့္သုံးရင္း အမ်ားအက်ိဳး
ေဆာင္ရြက္ရင္း အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္သုံးရင္း တစ္
ရက္မ်ွ အသက္ရွင္ရျခင္းကသာ၍ျမတ္၏ဟုခံယူ
ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ အသက္ရွည္ေအာင္ေနသင့္ေပသည္။
ငါ့အသက္ေတြႀကီးလာသလို ငါ့အတၱ ငါ့မာန ငါ့
ေလာဘေတြပါလိုက္ႀကီးေနရင္ျဖင့္ အသက္ႀကီး
သေလာက္တန္ဖိုးႀကီးတဲ႔ဘဝမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ေပ။
မတ္တက္စာရွိေပမယ့္ တုံးလုံးစာရွာရေသးတယ္
ဟုဆိုကာဥစၥာပစၥည္းကိုပဲအိုစာမင္းစာဆိုၿပီးစုေန
ၾကျခင္းမွာ အျမင္မွန္မဟုတ္ေသးေပ။တရားဓာတ္
ခံေကာင္းေအာင္ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းသာ
အိုစာမင္းစာအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိမူသင့္ၾက
ေပသည္။

  ခင္းဗ်ားတို႔လက္ရွိရထားတဲ႔ဘဝေတြကိုၾကည့္
စမ္း။အသက္ရွည္ရွည္ေနပါရေစလို႔ဆုေတာင္းရင္
အိုဆင္းရဲ နာဆင္းရဲခံစားပါရေစဆိုၿပီးဆုေတာင္း
သလိုျဖစ္ေနတယ္။တစ္ခါ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရက္တို
တိုနဲ႔ေရာက္ပါရေစဆိုျပန္ေတာ့လည္း ျမန္ျမန္
ေသပါရေစလို႔ဆုေတာင္းသလိုျဖစ္ျပန္ေရာ။ဘံုဘ
ဝေတြကိုလိုခ်င္လို႔ ဆုေတာင္းေနသမ်ွ ဒုကၡ
ေရာက္ခ်င္လို႔သာမွတ္ၾက ဟု မိုးကုတ္ဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီးဆံုးမဘူးသည္။တရားဓာတ္ခံသာမ
ေကာင္းရင္ အရွင္ခက္ အေသခက္ အသက္ႀကီး
မွာပင္ေၾကာက္စရာျဖစ္ေခ်မည္။သို႔ေသာ္လည္း
အိုဒုကၡ နာဒုကၡ ေသဒုကၡေတြကေတာ့ ဘဝတစ္ခု
ရလာခဲ႔သူတိုင္း မလြဲမေသြၾကံဳ ၾကရမွာ ဓမၼတာ
ျဖစ္ေလသည္။ေသစာ ရွင္စာမဖတ္တတ္တာအ
ေရးမႀကီးေပမယ့္ အေနမတတ္ အေသမတတ္
ရင္ ပို၍ဆိုးဖြယ္ရွိ၏။ထို႔ေၾကာင့္ တရားအသိေတြ
တိုးလာေအာင္ နာယူ မွတ္သား ေလ့လာ က်င့္သုံး
ေနၾကျခင္းမွာ ေသစာ ရွင္စာအစစ္ကို သင္ယူေန
ၾကျခင္းဟု ျမင္မိေပသည္။

  ဇရာအိုတို႔ရဲ႕သေဘာကို ေပၚလြင္ေအာင္ေရးဖြဲ႔
ထားတဲ႔ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ႀကီးရဲ႕ ကဗ်ာ
တစ္ပုဒ္က သံေဝဂျဖစ္ဖို႔ေကာင္းလွသည္။
ရြတ္တြယြင္းယို ေခြယိုင္ႏြဲ႔လို႔ ေတြမိႈင္သနဲ႔လက္
ေျခတုန္ ေနထိုင္မတဲ႔ရက္ေတြကုန္ၿပီ သက္မေသ
ယုံက်န္ပါေတာ့။
အရိုးေခါက္ခက္ အသားအေရ သြားေႂကြအားေတြ
မသန္ေပ်ာ႔ စားေလဝါးေလအန္တေအာ့နဲ႔ တန္
ေပါ့ မာန္ေလ်ွာ႔ ဇရာေကာင္ ေတာင္ေဝွးလက္ကိုင္
အေဖာ္ႏြဲ႔နဲ႔ ကေခ်ာ္ကခ်ဲ႕ ေယာင္တီးေယာင္
ေတာင္ နတီးနတ ပိန္ေခ်ာင္ေခ်ာင္ငယ္ မိွန္တ
ေမွာင္ေမွာင္ အျမင္ေမွးလို႔ ဘဝင္ေသြးကခုန္ဆြ
ခုန္ဆြေန ၾကံဳမွၾကံဳရပေလ။
ရင္အုံခ်ိဳင့္လို႔ ခါးကိုင္းေခ် ၿပီ နားထိုင္းေဝေတ
ေယာင္ေငးမိႈင္လို႔ေလး။ဆံျဖဴ ႀကီးနဲ႔ သုံးမဝင္တယ္
မုန္းခ်င္စဖြယ္လြန္ေကာင္းပါဘိေလး။
ကြ်န္ေတာ့္မွာမူ အဘိုးအဘြားေတြနဲ႔ငယ္စဥ္က
တည္းက အတူေနခဲ႔ဘူး၍ ဇရာအိုတို႔ဟာ အင္မ
တန္သနားစရာေကာင္းမွန္းသိသည္။ဝါတြင္း
ဥပုသ္ေန႔မ်ားဆိုရင္ အဘိုးအဘြားေတြ ဥပုသ္
ေစာင့္ရာ ရြာဦးေက်ာင္းကို တကူးတကေရာက္
ေအာင္သြား၍ ေက်ာင္းေပၚက ႏွဲက်ိဳးဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီးေရးသားေတာ္မူခဲ႔တဲ႔ ဝဋၬေဘဒနီ ယပ္
လွဲတရားစာအုပ္ႀကီးကို စိတ္ပါလက္ပါဖတ္ျပေပး
ေလသည္။သူတို႔တစ္ေတြမရွင္းလင္း၍ေမးလာ
ရင္လည္းကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာရွင္းျပေပးသည္။သူ
တို႔တစ္ေတြမွာ တရားအသိကိုယူလိုၾကေသာ္
လည္း မ်က္စိကမေကာင္း စာကလည္းမဖတ္နိုင္
ဦးပဥၥင္းေလးကလည္း သီလသာေပးနိုင္၍ တရား
မေဟာေပးနိုင္ေပ။ထိုကြက္လပ္ကေလးကို ကြ်န္
ေတာ္က ဝင္၍ ကုသိုလ္ယူျခင္းမို႔ ပီတိျဖစ္ရသလို
သူတို႔တစ္ေတြကလည္းကြ်န္ေတာ့္ကိုအင္မတန္
ေက်းဇူးတင္ ခ်စ္ခင္ၾကေလသည္။

  ငယ္စဥ္ကပင္ အဘိုးအဘြားတို႔ကို ခ်စ္ခဲ႔တဲ႔
ကြ်န္ေတာ္ဟာ အခုလိုအရြယ္ေရာက္လာေတာ့
လည္း ဘိုးဘြားပူေဇာ္ပြဲ တရားစခန္းပြဲေတြက်င္းပ
ေပး၍ ခ်စ္ခင္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္
စဥ္ ဘိုးဘြားပူေဇာ္ပြဲ၌ ဘိုးဘြားေတြကလည္းႏွစ္
စဥ္ေလ်ာ့သြားၿမဲသာျဖစ္သည္။ဘဘဦးတင္ပိုင္
ဆုံးစဥ္က ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ႔ရသည္။
ဆင္းရဲတဲ႔သူေတြမို႔ အသက္ေတြႀကီးေပမယ့္ ယာ
ထဲကိုင္းထဲ ေပါက္တူးေလးထမ္း ဓားမေလးခါးထိုး
ကာ သြားေနဆဲျဖစ္သည္။တစ္ေန႔ေတာ့ ေပါက္
တူးေလးကိုင္ရက္ ယာကဇင္းေပၚ ေခြေခြေလးလဲ
ကာ ဆုံးသြားေလသည္။သနားစရာေကာင္းလွေပ
သည္။တရားအလုပ္ကိုသာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္း
တန္း အားထုတ္သင့္တဲ႔အရြယ္ကိုေရာက္ေန
လ်ွက္ ဒီလို ယာေခ်ာင္းအလုပ္ေတြလုပ္ရင္းေသ
ရသည္မွာ ရင္နင့္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။လမ္းမ
ေလ်ွာက္နိုင္၍ မ်က္စိမျမင္ေတာ့၍ ကန္ေတာ့ခံမ
လာနိုင္ေတာ့တဲ႔ဘိုးဘြားေတြကို အိမ္တိုင္ယာ
ေရာက္ ကန္ေတာ့ရေလသည္။ငါတို႔လည္းတစ္
ေန႔အိုၾကရင္ ဒီလိုေနမွာပဲ။အသိဥာဏ္ေလးရွိ
တုန္း လုပ္နိုင္စြမ္းေလးရွိတုန္း ဒီလိုအလုပ္ေလး
ေတြေတာ့ မျပတ္အားထုတ္ေနရဦးမည္ဟု အၿမဲ
ႏွလုံးသြင္းမိေလသည္။လူ႔ဘဝေရာက္လာခိုက္
ဒီလို အလုပ္မ်ိဳးေတြကိုမလုပ္နိုင္ရင္လည္း 
အသက္ရွည္ရတာအခ် ည္းအႏွီးသာျဖစ္၏ဟု
လည္းခံယူမိေပသည္။

  အိုေအာင္ေနရဖို႔သည္ သီလေကာင္းခဲ႔မွသာ
ေနရဖို႔ရွိ၍ ဆုတ္ယုတ္ေနတဲ႔ေခာတ္အခါႀကီးမွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကေတာ့ မေသခ်ာလွပါေပ။
ဥာဏ္ေစာင့္၍ အသက္ရွည္ေအာင္ေနသည့္တိုင္
ကံေမွာက္ရင္ ေသရမည္သာျဖစ္၏။တကယ္
ေတာ့အသက္ဥာဏ္ေစာင့္ဆိုတာထက္ အသက္
ကံေစာင့္ဟုဆိုမွမွန္ေပမည္။ဒီလိုမျမင္နိုင္တဲ႔ကံ
တရားေတြရွိေနပါလ်က္ တရားဆိုတာ အသက္
ႀကီးလာမွလုပ္ရမွာဟု အမွတ္လြဲေနၾကသည္။
ဘုရားရွင္လက္ထပ္ကေတာ့ ဘုရားရွင္ကို အညြန္႔
တုံးေနသူ အညြန္႔တုံးတရားေတြေဟာေနသူဟု
စြပ္စြဲသူေတြပင္ရွိသည္။အခုလည္း ဘာထူး
သနည္း။ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္
တရားဆိုရင္ အညြန္႔တုံးေစတယ္ထင္ၿပီးငယ္ရြယ္
သူမ်ားက ငါနဲ႔မဆိုင္ ငါ့အလုပ္မဟုတ္ေသးဟု
သတ္မွတ္ထားၾကတာမ်ားသည္။ပထမအရြယ္မွာ
ပညာရွာ ဒုတိယအရြယ္မွာဥစၥာရွာ တတိယ
အရြယ္မွာတရားရွာဆိုၿပီးတရားကိုေနာက္တန္းပို႔
ထားၾကေလသည္။ေသမင္းနဲ႔အမ်ိဳးေတာ္၍မ်ား
ေျပာၾကသလားမသိေပ။တကယ္ေတာ့ ပထမအ
ရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒုတိယအရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တတိယ
အရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေသခ်ာေနတဲ႔အခိုက္မွာ ဒီအသိ
မ်ိဳးကိုေမြးရမည္သာျဖစ္၏။

  ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရတဲ႔ မဟာဓနသူ
ေ႒းသား လင္မယားအိုအတြဲကိုေတြ႔ေတာ့ဘုရား
ရွင္ျပံဳ းေတာ္မူေလသည္။ညီေတာ္အာနႏၵာကေမး
ေလ်ွာက္ေတာ့ ဒီသူေ႒းသားလင္မယားဟာ 
ပထမအရြယ္မွာ ႀကိဳးစားခဲ႔ရင္ ေလာကီမွာထိပ္
တန္းသူေ႒းျဖစ္၍ ေလာကုတၱရာမွာ အနာဂါမိ
ဖိုလ္တည္နိုင္တယ္။ဒုတိယအရြယ္မွာႀကိဳးစားရင္
ေလာကီမွာဒုတိယတန္းသူေ႒းျဖစ္၍ ေလာကုတၱ
ရာမွာ သကဒါမိဖိုလ္တည္နိုင္တယ္။တတိယအ
ရြယ္က် မွႀကိဳးစားရင္လည္းေလာကီမွာတတိယ
တန္းစားသူေ႒းျဖစ္၍ ေလာကုတၱရာမွာ ေသာတာ
ပတၱိဖိုလ္တည္နိုင္ေသးတယ္။အရြယ္ရွိတဲ႔အခိုက္
လုံ႔လဝီရိယျဖင့္ အားမထုတ္ခဲ႔ေတာ့ ဥစၥာဆံုးရံႈး၍
အခ် ည္းအႏွီးျဖစ္ေခ် ၿပီ။ေရကုန္ခန္း၍ ငါးမရွိ
ေတာ့တဲ႔ ညြန္အိုင္ထဲမွာ အေတာင္ကြ်တ္တဲ႔ႀကိဳး
ၾကာအိုႀကီးလို အခါလြန္မွ ၾကံမိႈင္ၾကရ၏ ဟု မိန္႔
ေတာ္မူေလသည္။မွန္ကန္တဲ႔ဥာဏ္အျမင္မ်ိဳးမွမရွိ
ေသးရင္ အရြယ္ေရြးရင္းသာသနာ့အျပင္ကို
ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ေနၾကဦးမည္ျဖစ္ေလ
သည္။ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက 
မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ဆိုသလို မ်က္စိမေကာင္း
နားမေကာင္း ဥာဏ္မေကာင္းေတာ့က်မွ ေက်ာင္း
ေရာက္လာေတာ့ က်ဳပ္တို႔က ဘယ္တရားေပးရမွာ
တုန္း။ကာယအား ဥာဏအား ယိုယြင္းမွတရားကို
စလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏွလုံးသြင္းခက္ေနမယ္။
ဒါေၾကာင့္ အရြယ္ေကာင္းတုန္း ဥာဏ္ေကာင္း
တုန္းကို တရားရွာဖို႔လုပ္ၾကစမ္းပါဟုတိုက္တြန္း
မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

  ပစၥည္းရွာအလုပ္နဲ႔ ေန႔ပုပ္လို႔ရက္ကုန္ နစ္ေမ်ာ
လို႔အသက္ကုန္တယ္ တြက္ပုံျဖင့္မေကာင္း။ခုလို
ႏွင့္သံသာေဗြမွာ ခႏၶာေတြမ်ားခဲ႔စေတာင္း။သက္
ေမြးမႈစခန္းပိုေအာင္ ဝမ္းကိုသာနင္ေက်ာင္း ေလး
ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ေႏွာင္းခါမွ သူႂကြယ္ေလာင္း
လုပ္ခ်င္။ မိုးကုန္ၿပီ ထြန္မခ် ခ်င္နဲ႔ ရြံစရာမ်ားဖို႔ျဖစ္
အင္ ႏြားအိုႀကီးအေမာ့သင္သလို မေလ်ွာ႔လ်ွင္ဘဝ
ဆုံးရွာေတာ့ အစတုံးနင့္အဆင္ လြဲဖို႔သာျပင္။
တရားသို႔ မသက္ဝင္လ်ွင္ အခက္နင္ၾကံဳ ေတြ႔ေလ
လိမ့္ေလး။ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြရဲ႕ဒီလိုမွားယြင္း
တဲ႔အျမင္မ်ိဳးကိုျပင္ေစခ်င္၍ လယ္တီဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီးကလည္း စာခ်ိဳးကာဆုံးမခဲ႔ေပသည္။
ရမၼက္ဘုံမွာ အခက္ေတြၾကံဳ ေနသမ်ွ တရားသို႔
သက္ဝင္ျခင္းမရွိရင္ တစ္ဘဝအခက္ကေန သံသ
ရာအခက္ႀကီးေတြအထိ အခက္ေတြကူးစက္ေန
ဦးမည္ျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္ အအိုခက္ အနာခက္
အေသခက္ ဆိုတဲ႔ အခက္ေတြေျဖေပးနိုင္ဖို႔အ
တြက္ တရားသည္သာအားကိုးရာျဖစ္ပုံကို သတိ
ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္လွပါသည္။

  ေလာကီအျမင္ ေလာကုတၱရာအျမင္ အျမင္ႏွစ္
မ်ိဳးလုံးမခ်ိဳ႕တဲ႔ေစပဲ အသိအျမင္ရွိတဲ႔အခိုက္မွာ 
အလင္းကိုရွာ၍ အပူေတြကိုၿငိမ္းေစသင့္သည္
မဟုတ္ပါေလာ။ငါ့အတၱ ငါ့မာန ငါ့ေလာဘေတြကို
ေလ်ွာ႔နိုင္မွ ငါရေနတဲ႔ ငါ့ဘဝ ငါ့အသက္ကေလး
ဟာ ကုသိုလ္နဲ႔ျပည့္စုံတဲ႔အေနမ်ိဳးကိုေရာက္နိုင္
မည္ျဖစ္၏။မူးမူးေမ႔ေမ႔ အရူးေလ့ျဖင့္ ရိုးရာသြား
သာသြားေနမိပါက ရိုးရာဆင္းရဲက လြတ္ဖို႔လမ္း
လည္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ် ။ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရ
တို႔ ကိုယ္ကဤပုံ ျဖစ္လိုတုံလည္း တဖုံဆင္ကြဲ
သူတနဲျဖင့္ ေဖာက္လြဲတတ္စြာ ဓမၼတာကို ပညာ
စကၡဳ ေမ်ွာ္ေထာက္ရႈ၍ ယခုပင္လ်ွင္ မအိုခင္က
ႀကိဳ တင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားျပဳ ေလာ႔။ယခုပင္လ်ွင္
မနာခင္က ႀကိဳ တင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားျပဳ ေလာ႔။
ယခုပင္လ်ွင္ မေသခင္က ႀကိဳ တင္ေကာင္းမႈႀကိဳး
စားျပဳ ေလာ႔။

  ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိပါက တကယ္အိုလာ
တကယ္နာလာ တကယ္ေသခါနီးက်ရင္ ႏွလုံး
သြင္းစရာမရွိရင္ ခက္ေခ်မည္။ဒီေဘးႀကီးသုံးပါး
ကေနလြတ္ေအာင္ ဘယ္တန္ခိုးရွင္ကမွမ မနိုင္
သလို ဘယ္သားသမီး ဘယ္အိမ္သူအိမ္သားေဆြ
မ်ိဳး မ်ားကမွ ကယ္တင္နိုင္ဖို႔မရွိေပ။အတၱဟိ အတၱ
ေနာနာေထာ ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႏွလုံးသြင္း
က်င့္သုံးမိတဲ႔တရားသာလ်ွင္ မိမိအတြက္အားကိုး
ရာျဖစ္၍ သိသေလာက္ကိုက်င့္သုံးသင့္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေမတၱာအရင္းခံတဲ႔စိတ္ရင္းျဖင့္ 
ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ မအိုခင္တည့္ဟု ေအးခ်င္သူတို႔
ေအးဖို႔ရာ တိုက္တြန္းမိပါေတာ့၏။

အားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ။
သူေတာ္ေကာင္းတရားျဖင့္ ခႏၶာဝန္ကိုခ်မ္းသာစြာ
ရြက္ေဆာင္နိုင္ၾကပါေစ။  


ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ မအိုခင္တည့္
**********************
အာေရာဂ် ပရမာလာဘာ က်န္းမာျခင္းသည္
လာဘ္တစ္ပါးဆိုၿပီး က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာ
သာျဖင့္ အသက္ရွည္ရွည္ေနခ်င္ၾကတာ လူတိုင္း
လူတိုင္း၏ဆႏၵျဖစ္ေလသည္။အသက္ရွည္ရွည္
ေနလိုၾကေသာ္လည္း ကုသိုလ္သက္ရွည္ေအာင္
ေနမွာလား အကုသိုလ္သက္ျဖင့္ ရွည္ေအာင္ေန
မွာလား ကြဲျပားစြာေတြးထားသူကေတာ့နည္းမည္
ထင္သည္။သီလမရွိပဲ အမ်ားအက်ိဳးမေဆာင္နိုင္ပဲ
အက်င့္ျမတ္ကိုမက်င့္သုံးနိုင္ပဲ အသက္တစ္ရာေန
ရျခင္းထက္ သီလကိုေစာင့္သုံးရင္း အမ်ားအက်ိဳး
ေဆာင္ရြက္ရင္း အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္သုံးရင္း တစ္
ရက္မ်ွ အသက္ရွင္ရျခင္းကသာ၍ျမတ္၏ဟုခံယူ
ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ အသက္ရွည္ေအာင္ေနသင့္ေပသည္။

Wednesday, November 12, 2014

အရွင္ကုသလသာမိ (ေပ်ာ္ဘြယ္) ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

 
    


 အရွင္ကုသလသာမိ (ေပ်ာ္ဘြယ္) ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း 
အရွင္ကုသလသာမိ(အတည္မဲ့)ကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးေအာင္၊ အမိ ေဒၚဝင္းၾကည္တို႔မွ မႏၲေလးတိုင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဃဲၾကီးေက်းရြာတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာင္ငူျမိဳ႕၊ ဝိသုဒၶါ႐ံုျမိဳ႕ေထာင့္ေက်ာင္းတိုက္၊ အုတ္တြင္းျမိဳ႕၊ ကန္ကေလးေတာရေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ျဗဟၼနိမၼိတာရံု စာသင္တိုက္ႏွင့္ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ 

“ဗုဒၶကမၻာသာသနာဟိတအသင္း” တရားပြဲအလွဴ အတြက္ ႏိုးေဆာ္အသိေပးၿခင္း

 

“တရားပြဲအလွဴ ႏိုးေဆာ္အသိေပးၿခင္း”
@@@@@@@@@@@@@@@


သာသနာၿပဳ အေထာက္အကူၿပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ရြက္ေဆာင္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဓမၼဆိုဒ္(www.buddhismworld.ning) ကိုယ္စားၿပဳ
“ဗုဒၶကမၻာသာသနာဟိတအသင္း” သည္႔ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္  အလွဴ ပြဲကိုေတာ့ ယခင္အလွဴ ပြဲမ်ားနဲ႔မတူ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႔ နယ္ ၊ ေသာင္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ၄-ညတိုင္တိုင္ ဓမၼပူဇာသဘင္ပြဲကို မတည္လွဴဒါန္း ဆင္ယင္က်င္းပေပးပါမည္။

Thursday, October 30, 2014

ဓမၼဒူတ ေတာရေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ေထရုပၸတၱိ


ဓမၼဒူတ ေတာရေက်ာင္း ဆရာေတာ္ (၁၉၃၄ - ၁၉၉၇)


၁။ ဘြဲ႕အမည္ - အရွင္ပညာေဇာတ(ဓမၼဒူတ)
၂။ မိဘအမည္ - ဦးတြတ္ + ေဒၚေငြတင္
၃။ ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၃၄ ခုႏွစ္
၄။ ေမြးဖြားရာေဒသ - ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံလွ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပဲခူးစုေက်း႐ြာ


ကိုယ္ေရးျဖစ္စဥ္


ဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာကုိ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံလွ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပဲခူးစုေက်း႐ြာ၌ အဘ ဦးတြတ္၊ အမိ ေဒၚေငြတင္တုိ႔က ၁၂၉၆ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၁၀း၁၅ နာရီတြင္ ဖြားျမင္သည္။ ေမးခ်င္း ၈ ေယာက္အနက္ ဆ႒မေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ 

Thursday, August 28, 2014

သုဇာတာေသေဌးကေတာ္။

     
  သုဇာတာသည္ဥရုေ၀လေတာအုပ္အနီး ေသနနိဂံုးေန
 ေသနိယေသေဌးႀကီး၏သမီး ျဖစ္သည္။ သူ၏သားမွာ ယသ သတိုးသားျဖစ္၏။ သူ၏ခင္ပြန္းမွာ ဗာရာဏသီေသေဌး ျဖစ္ေလသည္။
သုဇာတာေသေဌးကေတာ္၏ ထူးျခားေသာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဂုဏ္ရည္မ်ားမွာ==